JĘZYK NIEMIECKI. KLASA 8 A,B,C i UCZNIOWIE NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

przez | 27 marca 2020

JĘZYK NIEMIECKI. KLASA 8 A,B,C i UCZNIOWIE NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

Aktion Deutsch 8/ Kapitel 6. Alltag

Thema: Wie fuhlst du dich?/Jak się czujesz?

 • opisywanie samopoczucia i dolegliwości- utrwalenie

 • słownictwo „u lekarza”

 • użycie czasowników tun/machen

 1. Dla przypomnienia tematyki i na rozgrzewkę językową….

  https://www.nauka-niemieckiego.net/cwiczenia/u-lekarza-a1-a2

 2. Teraz zapoznaj się proszę z poniższym filmem instruktażowym:

  https://www.youtube.com/watch?v=wYE2ehoegaY

 3. Na podstawie obejrzanego filmu, sporządź notatkę w zeszycie przedmiotowym (przepisz lub wydrukuj i wklej uzupełnione):

Was fehlt Ihnen? -…………………………………………..

Ich fühle mich nicht gut. -…………………………………………..

Ich fühle mich nicht gut. -…………………………………………..

Ich habe Bauchschmerzen. -…………………………………………..

Meine Beine tun weh. -…………………………………………..

Na poprzednich zajęciach poznaliśmy czasownik rozdzielnie złożony

„weh|tun” (sprawiać ból)…. ale….

UWAGA: sam czasownik „tun” oznacza czynić, robić (machen), zwróć jednak uwagę, że nie są to synonimy!

Na początek ważna sprawa – odmiana! Czasownik machen odmieniamy jest regularnie:

ich mache wir machen

du machst ihr macht

er/sie/es macht sie, Sie machen

Czasownik tun jest już nieregularny:

ich tue wir tun

du tust ihr tut

er/sie/es tut sie, Sie tun

Powyższe czasowniki często stosowane są przez uczących się języka niemieckiego jako synonimy. Faktycznie, istnieją przypadki, w których możemy używać ich naprzemiennie i będzie to poprawne.

Was macht/tut er hier? – Co on tutaj robi?
Warum hast du das gemacht/getan? – Dlaczego to zrobiłeś/-aś?

Na kilku przykładach kończy się jednak taka poprawność. Generalnie obydwa czasowniki stosowane są w stałych wyrażeniach i nie możemy stosować ich wymiennie jako synonimy. Pomocny w zrozumieniu, dlaczego tak jest, będzie fakt, iż czasownik „machen” wyraża czynność, która zmierza ku konkretnemu rezultatowi, natomiast „tun” nazywa czynności mniej konkretne, podkreśla sam ich proces.

Utrwalmy w praktyce:

https://quizlet.com/pl/428301862/wehtun-flash-cards/ (w zakładkach po lewej stronie różne typu ćwiczeń- zajrzyj do każdej!)

 1. Następnie wykonaj pisemnie poniższe zadania:

a. Uzupełnij rozmowę z lekarzem.

a. Seit einer Woche.

b. Ich habe Bauchschmerzen.

c.Ja, und ich habe keinen Appetit.

d.Halten Sie strenge Diät.

e.Ich verschreibe Ihnen auch Medikamente.

f. Nächste Woche, am Montag bitte.

Guten Tag, Herr Doktor.

Guten Tag. Was fehlt Ihnen, Herr Mayer?  ……………………………………………………………………………………………………………….

Seit wann haben Sie die Schmerzen?  ……………………………………………………………………………………………………………….

Fühlen Sie sich müde?  ……………………………………………………………………………………………………………….

Tut es hier weh?

……………………………………………………………….. ……………………………………………

Was soll ich tun?

……………………………………………………………………………………………………………….

Wann soll ich wiederkommen?

b. Co powie lekarz a co pacjent? Przyporządkuj.

Der Patient(P.)

Der Arzt (A.)

A. Sie müssen drei Tage unbedingt im Bett bleiben. ……….

B.Seit gestern habe ich starke Halsschmerzen. ……….

C.Ich habe keinen Husten. ……….

D.Sie können nichts Kaltes essen. ……….

E.Sie müssen sofort ins Krankenhaus fahren. ……….

F.Wie oft soll ich den Hustensaft nehmen? ……….

G.ch bin sicher, dass ich kein Fieber habe. ……….

Warum haben Sie nicht gesagt, dass Sie Atemschwierigkeiten haben? ……….

H. Ich habe Bauchschmerzen und kann nichts essen. ……….

I.Jetzt kann ich leider die Diagnose nicht stellen. ……….

J. Die Kopfschmerzen sind sehr stark. ……….

K. Soll ich die Tabletten vor oder nach dem Abendbrot nehmen? ……….

L. Was fehlt Ihnen? ……….

M. Ich verschreibe Ihnen Hustensaft und Nasentropfen. ……….

c. DLA CHĘTNYCH

Wykorzystując materiał leksykalny z powyższych zadań, zbuduj dialog „Beim Arzt”/U lekarza.

ROZWIĄZANIA ZADAŃ A. i B. (zdjęcia) prześlij na: jwidera@interia.pl do wieczora 30.03.

Pozdrawiam serdecznie,

Twój nauczyciel j.niemieckiego:-)

Print Friendly, PDF & Email