J.NIEMIECKI-KLASA 7 A,B,C i UCZNIOWIE NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

przez | 27 marca 2020

J.NIEMIECKI-KLASA 7 A,B,C I UCZNIOWIE NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

Aktion Deutsch 7/ Kapitel 6. Alltag

Thema: Am Abend sehe ich fern./Wieczorem oglądam telewizję.

 • określanie pory dnia, np.: Am Morgen, am Abend

 • czynności życia codziennego, np..aufstehen, zur Schule gehen

1. Zapoznaj się proszę z poniższymi filmami instruktażowymi:

https://www.youtube.com/watch?v=yE2P6TyRcLI

https://www.youtube.com/watch?v=rFSKIhYFHQM

2. Sporządź notatkę w zeszycie przedmiotowym (przepisz lub wydrukuj i wklej):

Dzięki przedrostkom można stworzyć czasownik o zupełnie innym znaczeniu!

Na pewno znasz czasownik “sehen”(widzieć). Jeśli dodasz do niego słówko “fern” to powstanie “fernsehen”: fern+ sehen =fernsehen(oglądać TV)

Niektóre z przedrostków czasem opuszczają na chwilę czasownik i idą sobie na przykład na koniec zdania –czasowniki rozdzielnie złożone:

 • Ich kaufe in diesem Laden ein”. (“ein-” to jeden z przedrostków, które się rozdzielają, więc jest na końcu zdania)

Przedrostki, które się oddzielają od czasownika to m.in.:

 • auf|räumen …………………………………………………

 • an|rufen …………………………………………………

 • auf|stehen …………………………………………………

 • ein|kaufen …………………………………………………

 • los|fahren …………………………………………………

 • mit|kommen …………………………………………………

 • mit|machen …………………………………………………

 • fern|sehen …………………………………………………

 • ein|laden …………………………………………………

  RADA!!!

Zauważyłeś, że wszystkie te przedrostki, jak oddzielisz od nich czasowniki, coś znaczą? „Aus” znaczy „z” i tak dalej.To właśnie jest powód, dla którego to można je śmiało rozdzielać od czasownika. W czasownikach rozdzielnie złożonych akcent pada na przedrostek.

Czasowniki rozdzielnie złożone niemiecki – przykłady zdań

A jak już się rozdzielą te przedrostki, to gdzie lądują? Przeważnie na końcu zdania:

w czasie teraźniejszym Präsens

 • AUFSTEHEN: „Am Morgen stehe ich auf.” / Wstaję rano.

 • AUFMACHEN: „Er macht die Flasche auf.” / On otwiera butelkę.

 • ZURÜCKFAHREN: „Ich fahre am Abend zurück.” / Jadę wieczorem z powrotem.

Zwróć też uwagę na nowe słownictwo- PORY DNIA:

3. Następnie wykonaj poniższe ćwiczenia:

a. Przetłumacz na j. polski czasowniki rozdzielnie złożone z notatki (w razie potrzeby skorzystaj ze słowniczka) NAUCZ SIĘ ICH NA PAMIĘĆ!

b.Poćwicz teraz czasowniki rozdzielnie złożone, tym razem w formie interaktywnej:

https://quizlet.com/pl/283470013/jezyk-niemiecki-czasowniki-rozdzielnie-zlozone-klasa-7-flash-cards/

https://niemiecki.ang.pl/cwiczenia/607/czasowniki-rozdzielnie-zlozone

http://germaniak.eu/cwiczenie-czasowniki-rozdzielnie-zlozone/

4. Utrwal dzisiejszy materiał w poniższym ćwiczeniu, którego rozwiązanie należy odesłać na adres mailowy: jwidera@interia.pl do pn.30.03.

Uzupełnij zdania podanymi czasownikami rozdzielnie złożonymi w odpowiedniej formie! Przetłumacz zdania na j.polski.

aufräumen– aufstehen – anrufen- fernsehen -einkaufen

a. Er ………………. seine Tante per Telefon ……………….. .

…………………………………………………………………………….

b. Die Kinder ………………. am Abend gern ……….. .

…………………………………………………………………………….

c.Um wie viel Uhr ……… du samstags ………..?

…………………………………………………………………………….

d.Die Eltern ……………. am Nachmittag …………..

…………………………………………………………………………….

e. Mein Bruder …………… endlich sein Zimmer ………… .

…………………………………………………………………………….

Pozdrawiam serdecznie,

Twój nauczyciel j.niemieckiego:-)

Print Friendly, PDF & Email