HISTORIA. KLASA  6a, 6b, 6c 

przez | 31 marca 2020

HISTORIA. KLASA  6a, 6b, 6c 

tematy:

  1. Kultura baroku w Europie.    
  2. Sarmatyzm w Polsce.

Przeczytać  z  podręcznika rozdział 21 ( str.122-128 )

Odpowiedzieć w zeszycie na pytania:

  1. Kiedy rozwijała się w Europie kultura baroku ?
  2. Wymień 3 cechy sztuki barokowej.
  3. Wymień  4 przykłady budowli barokowych i  4 najsłynniejszych malarzy epoki baroku.
  4. Napisz definicję kultury sarmatyzmu.
  5. Wymień elementy stroju szlachty polskiej w XVII wieku.

Jako ćwiczenia dodatkowe  wykonać zadania ze str.132.

Odpowiedzi proszę przesłać do oceny: mariola_gryta@o2.pl

 

Print Friendly, PDF & Email