GEOGRAFIA. KLASY 5-8

przez | 20 marca 2020

Geografia klasa 5a

Uczniowie powtarzają materiał z tematu „Wybrzeże Słowińskie”

  1. Jak powstaje wydma?
  2. Pojęcia: bryza, plaża, mierzeja, klif wysoczyzny morenowe.
  3. Rozpoznawanie na zdjęciu bryzy morskiej i bryzy lądowej.
  4. Krainy geograficzne tworzące niziny nadmorskie.

 

Geografia klasa 5b, 5c, 5d

W ramach powtórki wykonaj krzyżówkę do hasła AGLOMERACJA. Wykorzystaj materiały
z ostatnich dwóch tematów.

Geografia klasa 6a,6b,6c,6d

W ramach powtórki do kartkówki zapowiedzianej przed kwarantanną z tematu „Trochę geologii – Islandia” wykonaj krzyżówkę do hasła SKORUPA ZIEMSKA.

Geografia klasa 7a, 7b, 7c

W ramach powtórki wykonaj krzyżówkę do hasła MORZE BAŁTYCKIE. Wykorzystaj materiały
z ostatnich dwóch tematów.

Geografia  klasa 8a, 8b, 8c

W ramach powtórki wykonaj krzyżówkę do hasła BIORÓŻNORODNOŚĆ. Wykorzystaj materiały
z ostatnich dwóch tematów.

Przypominam o wykonaniu  prezentacji multimedialnej z dowolnego parku narodowego w Kenii.

 

 

Print Friendly, PDF & Email