KOMERS-Informację podajemy na prośbę Rodziców – organizatorów komersu klas 8.

przez | 25 lutego 2020

 

UWAGA !!!
3 marca 2020 r. Zebranie Rodziców Klas VIII o godz. 17.00. 
Jest to ostatnie spotkanie w sprawie komersu.
Informację podajemy na prośbę Rodziców – organizatorów komersu klas 8.

Print Friendly, PDF & Email