Konkurs – Selfie z książką ;)

przez | 20 października 2019

Książka jest Ci bliska, nie rozstajesz się z nią ani na chwilę?

POKAŻ TO!!!

Weź udział w konkursie fotograficznym

Chcemy Was skłonić, w ramach organizowanego przez bibliotekę konkursu „Selfie z książką”, do wykonania sobie zdjęcia.  Powinno to być zdjęcie z  Waszą ulubioną lekturą- książką, którą aktualnie czytacie bądź dowolnie inną.

Sposobów na wykonanie konkursowego zdjęcia jest mnóstwo i to w pełni pozostawiamy waszej wyobraźni: w przebraniu, z przyjaciółmi, rodziną… lub  tylko w towarzystwie Książki 🙂

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej Nr 19
 2. Celem konkursu jest:
  • Rozwijanie możliwości twórczych dzieci i młodzieży.
  • Popularyzacja książki i czytelnictwa.
  • Promowanie talentów.
 3.      Zasady:

  • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
  • Każdy uczestnik może przynieść maksymalnie 1 pracę fotograficzną.
  • Praca powinna być opatrzona na odwrocie informacją zawierającą dane:  tytuł książki, imię i nazwisko autora oraz klasę.
  • Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej SP Nr 19 lub przesłać na e-mail: iza081@gmail.com do dnia 13 stycznia 2020 roku.
  • Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów przewidywane jest na m-c luty 2020 roku. O szczegółowym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem szkoły.
  • Oceny prac dokona jury wraz z przedstawicielem Rady Młodzieżowej, biorąc pod uwagę jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych prac.
  • Prace zakwalifikowane do prezentacji przechodzą na własność organizatora.
  • Najciekawsze prace będą nagrodzone oraz przedstawione na wystawie i opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym FB J.

   

  Bibliotekarze: Izabella Szafrańska 
  Joanna Wieczorek

Print Friendly, PDF & Email