Uniwersytet dla rodziców – reaktywacja

przez | 11 grudnia 2014

   W drugim roku funkcjonowania szkoły tj. w roku 1967 powołano Uniwersytet dla Rodziców. W ramach tego uniwersytetu wygłoszono 15 wykładów. Prelegentami byli: psycholog, dyrektor szpitala dziecięcego, pediatra, prezes PCK, dzielnicowy, kierownik szkoły. Na zajęcia uczęszczało 31 rodziców.

   W roku 2014r. z inicjatywy pedagoga szkolnego nastąpiła reaktywacja Uniwersytetu dla Rodziców.

   Pierwszy wykład wygłosiła mgr Aleksandra Kruszyńska z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach w dniu 1.12.2014r. pt.: Dopalacze i inne środki psychoaktywne – jak nie ulegać złudzeniom i reagować na czas.

   Wykładowczyni omówiła najbardziej popularne narkotyki i dopalacze, przedstawiła sygnały ostrzegawcze, czyli zachowania dzieci i młodzieży, na które rodzice winni zwrócić uwagę oraz pogłębiła wiedzę zebranych na temat wpływu narkotyków a zwłaszcza dopalaczy na organizm człowieka. Zachęciła także rodziców do większej czujności i uważniejszego obserwowania swoich dzieci.

   Podkreśliła, że rodzina ma największą siłę w przeciwdziałaniu zjawisku używania substancji psychoaktywnych poprzez wzmacnianie tzw. czynników chroniących
w procesie wychowania dziecka.

 

Print Friendly, PDF & Email