dopalacze wypalaczeDOPALACZE - WYPALACZE

Celem akcji jest profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu psychoaktywnych środków zastępczych w środowisku młodzieży, podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych  oraz zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikające z korzystania z dopalaczy.

Koordynator: mgr Leszek Wacławczyk

Dodatkowe informacje