Pasowanie na czytelnika 2017

 22 marca odbyło się w szkole pasowanie uczniów klas I na czytelnika biblioteki Szkoły Podstawowej nr 19 w Świętochłowicach. Pierwszaki zobaczyły krótki występ artystyczny w wykonaniu uczennic klasy IVc. Wszyscy kandydaci zdali egzamin celująco i otrzymali dyplomy oraz pamiątkową książkę od przyjaciela szkoły Pani doktor Danuty Elsner.

Dodatkowe informacje